Typy bungee skoků

Bungee jumping pro jednotlivce

Bungee jumping z mostu

Bungee jumping pro jednu osobu je prováděn s úvazem za nohy nebo za postroj. Vždy se používá tzv. sekundární jištění pro případ přetržení lana. U skoku za nohy je hlavní jištění za nohy a sekundární za sedací úvaz. V případě skoků za postroj je hlavní jištění za hrudní úvaz a sekundární za sedací úvaz.[1] Maximální hmotnostní limit se liší dle provozovatele bungee jumpingu. Například v Chomutově je to 160 kg a ve Zvíkově 135 kg.[2] Více o bungee v Chomutově a Zvíkově


Bungee jumping pro dva (tandem)

Tandem bungee jumping je prováděn nejčastěji s úvazem za nohy. Samozřejmě také se sekundárním jištěním.[1] Stanoven je celkový maximální hmotnostní limit, který je stejný jako v případě skoku jednotlivce. V Chomutově tedy činí již zmíněných 160 kg a ve Zvíkově 135 kg.[2] Více o bungee v Chomutově a Zvíkově


Kienova houpačka

Kieneova houpačka - bungee houpačka

Kienova houpačka je speciální formou bungee jumpingu, kde se používá sedací postroj. Lano však v tomto případě pád nebrzdí ale funguje spíše jako kyvadlo. Skokan se tak na laně proletí rychlostí okolo 100 km/h. Vyplavený adrenalin je obdobný jako u klasického Bungee jumpingu.[3] Maximální hmotnostní limit se opět liší dle provozovatele. Například v Chomutově je to 150 kg a ve Zvíkově 120 kg. K dispozici je také možnost houpačky pro dva v tzv. tandemu.[2] Více o houpačce v Chomutově a Zvíkově


Použité zdroje o Bungee jumpingu a Kienovy houpačce:

[1] MIKOŠKA, Jaroslav. Outdoorové sporty. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0896-1.

[2] www.topskokpadakem.cz

[3] www.off-limits.cz