BungeeJumps.cz

Typy skoků Bungee jumpingu

Bungy jumping z mostu

Bungee jumping pro jednotlivce

Bungee jumping pro jednu osobu je prováděn s úvazem za nohy nebo za postroj. Vždy se používá tzv. sekundární jištění pro případ přetržení lana. U skoku za nohy je hlavní jištění za nohy a sekundární za sedací úvaz. V případě skoků za postroj je hlavní jištění za hrudní úvaz a sekundární za sedací úvaz. [1] Maximální hmotnostní limit se liší dle provozovatele bungee jumpingu. Například v Chomutově je to 160 kg a ve Zvíkově 110 kg. [2] Bungee jumping v ČR


Bungee jumping pro dva (tandem)

Tandem bungee jumping je prováděn nejčastěji s úvazem za nohy. Samozřejmě také se sekundárním jištěním. [1] Stanoven je celkový maximální hmotnostní limit, který je stejný jako v případě skoku jednotlivce. V Chomutově tedy činí již zmíněných 160 kg a ve Zvíkově 135 kg (na jedno lano, pokud je součet vyšší, použijí se lana dvě). [2] Tandem Bungee jumping v ČR


Kieneova houpačka - obdoba Bungee jumpingu

Kienova houpačka

Kienova houpačka je speciální formou bungee jumpingu, kde se používá sedací postroj. Lano však v tomto případě pád nebrzdí ale funguje spíše jako kyvadlo. Skokan se tak na laně proletí rychlostí okolo 100 km/h. Vyplavený adrenalin je obdobný jako u klasického Bungee jumpingu. [3] Maximální hmotnostní limit se opět liší dle provozovatele. Například v Chomutově je to 150 kg a ve Zvíkově 110 kg. K dispozici je také možnost houpačky pro dva v tzv. tandemu. [2] Kienova houpačka v ČR


Bungee katapult

Bungee katapult je další speciální formou při kterém můžete zažít obdobný adrenalin jako při bungee jumpingu. Pružná lana účastníka vystřelí do vzduchu a to až do 36 metrů díky čemuž zažije i krátký volný pád. Maximální hmotnostní limit je stanoven na 110 kg. Minimální váha pak činí 50 kg. [2] Bungee katapult v ČR


Použité zdroje o Bungee jumpingu a Kienovy houpačce:

© 2021 BungeeJumps.cz - Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | Kontakt | Mapa webu